ACORD EXECUTIU 14391 del dia 9 de març de 2022 pel qual es crea la Unitat d’Innovació en Videojocs i Intel·ligència Artificial (UVJIA)

Direcció

Director
Dr. Francisco J. Perales López
Subdirector
Dr. Pere Antoni Borras Rotger
Secretària
Dra. Francisca Negre Bennasar